آهنگ زیبای تولد از شهرام معصومیان

آره امشب شب شادیو شوره شب عشقه شب جشن و سروره

امشب آسمون پر از ستارس ماه خوشگل من غرقه نوره

امشب همه جمعن توی خونه ....

تولدت مبارک گل پونه عزیزه من یکی یدونه ...

دانلود این اهنگ